Uszonyos parazita

Goa’uld – Wikipédia

uszonyos parazita

A parazita ben jelent meg Magyarországon, ahová feltehetőleg az amúri tőponty Cyprinus carpio haematopterus telepítésével került be Jeney Uszonyos parazita. A fertőződés során jól látható ciszták alakulnak ki az ivadék pontyok farokúszóján.

  • Azok maradnak életben, melyek képesek uszonyt növeszteni.
  • Halbetegségek Halbetegségek képekkel Felelős tótulajdonosként kötelességünk időről időre ellenőrizni halaink egészségi állapotát.
  • A ponty parazita Thelohanellus nikolskii különböző megjelenési formái | Halászati Kutatóintézet
  • Halbetegségek, halparaziták képekkel

Idősebb halakon ez a kórkép kevéssé kifejezett. Moshu A. Vizsgálataink során az uszony és pikkely fertőzöttségét hasonlítottuk össze molekuláris módszerekkel.

És hogy hagyhattam őket ennyi ideig a szervezetemben? Ez azért lehetséges, mert a kisebb fertőzések még nem járnak tünetekkel, és a legtöbb potenciális veszélyforrás mikroszkopikus méretű. A bőr alatti paraziták gyógyítása Koi paraziták costia - Hívja a Koi Mániát!

Anyag és módszer Pikkely és uszony thelohanellózist mutató pontyokat gyűjtöttünk hazai halgazdaságokból és természetes vizekből. A cisztákat felnyitva mikroszkóp alatt kigyűjtöttük belőlük a spórákat, melyeket molekuláris és morfológiai vizsgálatoknak vetettünk alá.

A morfológiai méréseket Olympus BH-2 sztereomikroszkóppal végeztük. A molekuláris vizsgálatok során DNS kivonást követően, nested PCR módszerrel határoztuk meg a spórák 18S rDNS szekvenciáját, melyeket összehasonlítottunk a nemzetközi adatbázisokban fellelhető egyéb nyálkaspórás paraziták szekvenciáival.

uszonyos parazita

Ezek segítségével elvégezhettük a spórák faj szintű azonosítását. Eredmények és következtetések A morfológiai vizsgálatok során az ivadékhalak uszonyáról származó ciszták spórái és az idősebb halak pikkelyén talált ciszták spóráinak alakja és mérete egymással megegyezett 1. Elhelyezkedésük ugyan eltérő szervben, de megegyező szövettípusban kollagénrostos kötőszövet található.

uszonyos parazita

A molekuláris eredmények alátámasztották a morfológiai egyezést, a két különböző lokációban fejlődő spórák 18S rDNS szekvenciái egymással megegyeznek 2. A pontyok uszonyán és a pikkelyén előforduló Thelohanellus spórák molekuláris elemzése a 18S rDNS gén alapján.

uszonyos parazita

Külcsoportnak a T. A bootstrap értékeket az elágazásoknál feltüntettük. A méretarány az egy nukleotidra jutó szubsztitúciók becsült számát jelöli.

uszonyos parazita

Összefoglalás Jelen kutatásunk kapcsán bebizonyosodott, hogy az elsőnyaras ivadékhalak farokúszóján cisztákat képző, Thelohanellus nikolskii-ként ismert nyálkaspórás parazita és az idősebb halak pikkelyén késő tavasszal-kora nyáron gyakran megjelenő kemény, cisztaszerű képletekben fejlődő Thelohanellus faj azonosnak tekinthető.

Irodalom Achmerov A. Ways of the origin of Myxosporidia species of the genus Thelohanellus Kudo from Amur wild carp.

uszonyos parazita

Nauk SSSR. Jeney G. Thelohanellus Myxozoa: Myxosporea uszonyos parazita of the scales in the European wild carp Cyprinus carpio carpio.

Olvassa el is